XNK HOA CHAT VIET NAM - IM & EX CHEMICAL VIET NAM

Chuyen cung cap : Hydrogen Peroxide, Acid acetic, Sodium Hydrosulfite, Soda ash, Javen, Caustic Soda, NP9, Ete, Sodium Lauryl Sunfate, Aceton, Methanol, Sodium Bicacbonate, Dung moi, Bot Mau... . .

UNG DUNG HOA CHAT

Gói hút ẩm có tác dụng như thế nào?

Posted on July 13, 2011 at 6:42 AM

Trong các gói hút ẩm chứa một hợp chất là silic điôxit (SiO2). Mỗi một hạt SiO2 có thể hấp thu một lượng hơi nước bằng 40% trọng lượng của nó. Trong nhiều sản phẩm hằng ngày như c&...

Read Full Post »

Nguồn gốc Silicagel

Posted on February 22, 2011 at 12:09 AM

Chất hút ẩm Silicagel


Nếu có lúc mở bao bì của một máy chiếu phim, hoặc túi đựng dược phẩm, máy móc quý, bạn sẽ thấy bên trong có những túi nhỏ bằng vải hoặc giấy chứa đầy các hạt hút ẩm: đó là cá...

Read Full Post »

Silicagen

Posted on December 6, 2010 at 7:11 AM

Silica gel hay gel axit silixic là một chất rất sẵn có trong tự nhiên, cộng thêm với tính năng ưu việt của nó trong các quá trình hóa học tạo nên cho silica gel một vị thế đáng được trân trọng. Silica gel thực chất là điôxit silic, ở dạng hạt cứng và x...

Read Full Post »